Zalacznik –karta zgloszeniowa

( konkurs historyczny )

I  Powiatowy Plastyczno – Fotograficzno - Historyczny „Szlakiem Cystersów”

 

 

SZKOLA……………………………………………………..............

 

ADRES………………………………………………………………...

 

TELEFON……………………………………………………………....

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ( nauczyciel)

( imie i nazwisko)

 

………….………………………………………………………………

 

 

Konkurs historyczny

Druzyna : ( imie i nazwisko)

 

 

1. …………..………………………………………………………..

 

2 …………………………………………………………………….

 

3. ……………………………………………………………………

 

Miejscowosc ,data…………………………………………..

 

Pieczec Szkoly