Reprezentacje osmiu szkól podstawowych z powiatu kamiennogórskiego i walbrzyskiego wziely udzial

w VI Powiatowym Konkursie Muzycznym  "Wartosci narodowe w muzyce polskiej".
Konkurs odbyl sie w Kamiennej Górze. Kazda szkole reprezentowala trzyosobowa druzyna. Konkurs, jako jedyny w powiecie kamiennogórskim, honorowym patronatem objelo Kuratorium Oswiaty i Wychowania. Poziom wiedzy muzycznej uczniów byl bardzo wysoki.
Konkurs wygrala reprezentacja naszej szkoly w skladzie : Aleksandra Gaber, Jacek Skwarek, SzymonZakamarek pod opieka Anny Palczak – Skwarek. Uczniowie otrzymali cenne nagrody oraz przywiezli nagrode dla szkoly.
GRATULUJEMY !