foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

 

1

 

 

Rozpoczecie rocznych zajec

dydaktyczno-wychowawczych

 

 

3 wrzesnia 2012 r.

(podstawa prawna:

§2 ust. 1 rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

2

Zimowa przerwa swiateczna

23 – 31 grudnia 2012 r.

(podstawa prawna:   § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

 

3

Ferie zimowe

28 stycznia - 10 lutego 2013 r.

województwa: dolnoslaskie

(podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn.zm.)

 

4

Wiosenna przerwa swiateczna

 

28 marca – 2 kwietnia 2013 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

 

5

Sprawdzian:

a) dodatkowy termin

4 kwietnia (czwartek), godz. 9/00

4 czerwca (wtorek), godz. 9/00

(podstawa prawna: §33 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkolach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pózn. zm.)

 

6

Egzamin:

a) czesc humanistyczna

b) czesc matematycz.-przyrodnicza

c) czesc z jezyka obcego nowozyt.

d) dodatkowy termin:

 

 

23 kwietnia (wtorek), godz. 9/00 i 11/00

24 kwietnia (sroda), godz. 9/00 i 11/00

25 kwietnia (czwartek), godz. 9/00 i 11/00

3, 4 i 5 czerwca

(podstawa prawna:

§33 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkolach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pózn. zm.)

 

7

Dni wolne i dodatkowe

  1. 29 wrzesnia (sobota) za 2 listopada
  2. 23 marca (sobota) za 2 maja
  3. 8 czerwca (sobota) za 31 maja

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

 

8

Rekolekcje

27, 28 i 29 maja

(podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkolach publicznych (Dz. U. nr 36 z 24 kwietnia 1992 z pózn. zm.)

 

 

9

 

Zakonczenie rocznych zajec dydaktyczno-wychowawczych

 

28 czerwca 2013 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

– Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

 

10

 

Ferie letnie

29 czerwca - 31 sierpnia 2013 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pózn. zm.)

Contribute!
Books!
Shop!