PRZYDZIAL ZAJEC – SZKOLA PODSTAWOWA

Lp.

Imie i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wychowawstwo

Opieka nad gab.

Dodatkowe obowiazki

1

 

Janina Skarzynska

edukacja wczesnoszk.

oddzial

5 i 6-latków, Struga

gab.

5, 6-latków

 

-

2

Ewa Rajca

edukacja wczesnoszk.

oddzial

pieciolatków

8

kolo ekonomiczne „Grosik”

3

Teresa Wojdala

edukacja wczesnoszk.

oddzial

szesciolatków

7

-

4

Bogumila Stapien

edukacja wczesnoszk.

klasa I

2

zespól „Bogaczowiczanie”

5

Alicja Winiarska

edukacja wczesnoszk.

klasa II

10

protokoly SP

 

6

Jadwiga Tryniecka

eduk. wczesnoszk.

technika - IVab

klasa III

11

przewodniczaca zespolu eduk. wczesnoszkolnej

7

Krystyna Smieszek-Swietalska

edukacja wczesnoszk.

klasa I i III

gab.

kl I i III

nadzór nad szkola filialna w Strudze

8

Joanna Poczatek

przyroda

IVa

 

-

-

9

Malgorzata Noskowska

jezyk angielski

I – VI

IV b

-

przewodniczaca zespolu monitoringu

10

Joanna Sube

informatyka: V,VI

wf: II, III, IVa

matematyka: VI

Va

17

- opiekun SU

- opiekun strony szkoly www.zs.p9.pl

11

Janina Strzyz

religia: O- VI

 

Vb

18

ERM

12

Dorota Deja

j. polski: IVa, VI

VI

-

przewodniczaca zespolu humanistycznego

13

Bogumila Korzeniowska

przyroda: IV – VI

-

16

opiekun PCK

14

Elzbieta Bukalska

historia: IV – VI

 

-

15

-

15

Radoslawa Stramel-Switenka

j. polski: IVb, Vb

oddzial 5 i 6-latków

-

9

kronika szkolna

 

16

Grzegorz Kozlowski

wf: IVb,

V - VI chl.,

-

hala

-

17

Leslaw Nogawka

wf: V – VI dz.

-

hala

koordynator d.s. naglosnienia i radiowezla

18

Anna Palczak-Skwarek

muzyka: IV-VI

plastyka:IV-VI

 

-

1

opiekun

„Galerii szkolnej”

19

Jolanta Romaniszyn

religia: 0 - VI

-

18

opiekun „Klubu Osmiu”

zespól muzyczny

20

Ewa Rózycka

matematyka:

           IV - VI

-

25

przewodniczaca zespolu matem. – przyrodniczego

21

Krystyna Witkowska-Nogawka

j. polski: Va

-

-

-

22

Malgorzata Galazka

j. angielski: Va, VI

 

-

-

-

23

Dorota Dabrowska

logopeda

-

gab. logopedy

nadzór nad sprzetem do biofeetback’u

24

Malgorzata Miela

pedagog

-

gab. pedagoga

przewodniczaca zespolu wychowawczego

25

Janusz Chomicz

technika: Vab

-

-

 

opiekun strony szkoly www.zs.p9.pl

26

Agnieszka

Wójcikiewicz

wdz: V - VI

-

-

-