foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

12 listopada, w poniedzialek, odbeda sie zebrania z rodzicami:

* od godz. 15/00 - indywidualne spotkania rodziców klasy IIa Gimnazjum

* godz. 16/30 - spotkania rodziców gimnazjalistów

* godz. 17/00 - spotkania rodziców uczniów klas I - VI oraz oddzialów przedszkolnych.

                           ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW!

                                      

Contribute!
Books!
Shop!