foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

Dni tyg. Lek. 0 I II III IV a nr gab. IV b nr gab. V a nr gab. V b nr gab. VI

  nr

gab.

PN. 0                            
1 X sw. GK z. zint. g. wych. 16 g. wych. 15 g. wych. 17 g. wych. 18 g. wych. 9
2 X j. ang. z. zint. wf j. pol. 9 w - f   przyr. 16 religia 18 religia 25
3 X z. zint. religia z. zint. przyr. 16 inform. 17 w-f   wf   mat. 25
4 X z. zint. j. ang. religia mat. 25 j. pol. 9 j. ang. 17 przyr. 16 j. pol. 18
5 X z. zint. z. zint. z. zint. religia 18 mat. 25 j. pol. 16 j. pol. 9 j. ang 17/15
6                            
7                            
  0                            
WT. 1 x sw. z. zint. sw. j.ang. 15 tech. 9 j. pol. 16 tech. 18 infor. grI 17
2 x z. zint. z. zint. j. ang. wf   j. pol. 9 tech. 18 mat. 25 przyr. 16
3 x z. zint. z. zint. z. zint. infor. 17 j. ang. 18 mat. 25 j. pol. 9 w - f  
4 x z. zint. religia z. zint. j. pol. 16 j. pol. 9 w-f   wf   mat. 25
5 x z. zint. z. zint. z. zint. mat. 25 hist. 16 infor. 17 religia 18 j. pol. 9
6 x z. zint. z. zint.   tech. 16 mat. 25 hist. 18 infor. 17 j. pol. 9
7                         hi 9
  0                            
SR 1 x GK sw. sw. przyr. 16 religia 18 j. pol. 9 j. ang. 17 mat. 25
2 x z. zint. z. zint. z. zint. wf   w - f   p/m 1 mat. 16 religia 18
3 x j. ang. wf z. zint. muz. 1 mat. 25 w-f   wf   przyr. 16
4 x z. zint. j. ang. wf j. pol. 9 przyr. 16 mat. 25 p/m 1 w - f  
5 x z. zint. z. zint. z. zint. j. an 18 muz. 1 przyr. 16 j. pol. 9 j. pol. 25
6                            
7                            
  0                            
CZW 1 x GK sw. religia j. ang. 18 j. pol. 9 j. pol. 16 wdz 1 inf. Gr.II 17
2 x z. zint. z. zint. z. zint. religia 18 j. ang. 16 wdz 17 j. pol. 9 mat. 25
3 x religia z. zint. z. zint. wf   wf   j. ang. 9 mat. 25 przyr. 16
4 x z. zint. wf z. zint. mat. 25 przyr. 16 wf   wf   j. ang 18
5 x z. zint. z. zint. wf hist. 15 religia 18 mat. 25 przyr. 16 j. pol. 9
6 x z. zint.     j. pol. 9 mat. 16 religia 18 j.ang. 17 w - f  
7                            
  0                            
PT. 1 x GK z. zint. GK mat. 18 plast. 1 j. pol. 16 j. pol. 15 hist. 9
2 x religia z. zint. z. zint. wf   j. pol. 9 mat. 25 przyr. 16 p/m 18
3 x z. zint. z. zint. z. zint. plast. 1 wf   przyr. 16 hist. 18 mat. 25
4 x z. zint. wf j. ang. j. pol. 9 przyr. 16 religia 18 mat. 25 w - f  
5 x z. zint. z. zint. z. zint. przyr. 16 mat. 25 j. ang. 18 j. ang. 17 j. pol. 9
6                         j. ang 18
7                            
Contribute!
Books!
Shop!