10 GRUDNIA - ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

SZKOLA PODSTAWOWA:

od godz. 15/00 do 17/00 - indywidualne spotkania klasy II

godz. 16/00 - klasa III i IVa

godz. 16/30 - wszystkie pozostale klasy (w tym 0 - pieciolatki i 0 szesciolatki   oprócz II, III i IVa

PUBLICZNE GIMNAZJUM:

od godz. 15/00 - klasa IIa (indywidualne spotkania)

od godz. 15/30 - klasa IIb (indywidualne spotkania)

od godz. 16/00 - klasa Ia i IIIa (indywidualne spotkania)

godz. 17/00 - klasa Ib i IIIb (spotkanie wszystkich rodziców;

IIIb - w zastepstwie p. M. Fasciszewska)

Jest to ostatnie zebranie w I semestrze.

 

W dniu zebrania 

od godz. 15/30  

do dyspozycji rodziców sa wszyscy nauczyciele

ZAPRASZAMY