foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

W I semestrze srednia ocen powyzej 4,75 uzyskal

Jacek Skwarek, kl. Ib - srednia ocen 4,8

*******

 

Wyniki klas - frekwencja:

 

KLASA

WYCHOWAWCA

FREKWENCJA

MIEJSCE

Ib

Bogumila Korzeniowska

92,0 %

I miejsce

IIb

Jadwiga Harmak

92,0 %

I miejsce

IIIa

Agnieszka Wójcikiewicz

91,2 %

II miejsce

IIa

Renata Wierzbicka

90,58 %

III miejsce

Ia

Dorota Bukalska

88,5 %

IV miejsce

IIIb

Janusz Chomicz

84,45

V miejsce

 

*********

 

Miejsca klas pod wzgledem nauki:

 

KLASA

WYCHOWAWCA

Srednia ocen

MIEJSCE

Ib

Bogumila Korzeniowska

3,85

I miejsce

IIb

Jadwiga Harmak

3,73

II miejsce

IIIa

Agnieszka Wójcikiewicz

3,5

III miejsce

Ia

Dorota Bukalska

3,1

IV miejsce

IIa

Renata Wierzbicka

2,81

V miejsce

IIIb

Janusz Chomicz

2,55

VI miejsce

Srednie szkoly = 3,26

 

********

 

Osoby o najwyzszej liczbie punktów z zachowania:

 

  1. Krzysztof Polec – 710 pkt                        2. Rafal Bijak – 685 pkt
  2. Krzysztof Skibinski – 585 pkt                 4. Natalia Jarosz – 455 pkt
  3. Patrycja Kania – 410 pkt                        6. Joanna Frankowiak – 372 pkt
  4. Paulina Drankiewicz – 360 pkt                8. Klaudia Czarnecka – 344 pkt
  5. Radoslaw Kopec – 335 pkt                     10. Jakub Dybionka – 323 pkt

    11.  Emilia Borkowska – 298 pkt                   12. Joanna Strzyz – 298 pkt

   12.  Karolina Drajem – 290 pkt                     13. Grzegorz Figiel – 285 pkt

    14. Beata Kania – 280 pkt                           15. Arlatta Burdek – 264 pkt

 *************

 

Oceny z zachowania:

 

 

Wzorowe

Bardzo dobre

Dobre

Poprawne

Nieodpow.

Naganne

 

53

 

27

 

26

 

9

 

4

 

7

 

 

 

Oceny niedostateczne:

 

Przedmiot

Razem

matematyka

10

fizyka

7

chemia

17

jezyk polski

10

jezyk angielski

2

jezyk niemiecki

5

biologia

5

historia

2

zajecia artystyczne

1

Lacznie

59

 

 

Contribute!
Books!
Shop!