18 marca w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach kolejny już rok odbyły się „Targi szkół ponadgimnazjalnych”. Bogata i bardzo interesująca oferta spotkała się z zainteresowaniem uczniów i rodziców, którzy licznie przybyli na spotkanie. Młodzież miała okazję bezpośrednio zapytać o informacje dotyczące oferty edukacyjnej  przedstawicieli trzynastu placówek: Zespołu Szkół w Mokrzeszowie, Zespołu Szkół nr 2, 4, 5 i 7 oraz Zespołu Szkół Politechnicznych i Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu, Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju i Bolkowie, Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach, III Liceum oraz Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.

       Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z „Targów”. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i przygotowanie bardzo ciekawych prezentacji swoich szkół. Już dzisiaj cieszymy się, że w przyszłym roku szkolnym znów się spotkamy.

   Naszym uczniom natomiast – niedługo absolwentom - życzymy właściwych wyborów szkoły!

targi1
targi1 targi1
targi2
targi2 targi2
targi3
targi3 targi3