Wśród uczniów klas I-szych i II-gich jest grupa miłośników ptaków. Obserwują oni ptaki, a także podejmują działania związane z biologią i ochroną ptaków.  Na wyróznienie zasługuje  Maciek Słowik z klasy Ib, który zajął I miejsce w Szkolnym Konkursie Ornitologicznym.  Maciek doskonale rozpoznaje ptaki, ponieważ nie tylko poszerza wiadomości, ale również prowadzi całoroczne obserwacje ornitologiczne, dokumentowane w swoim dzienniku.

      Konkurs ornitologiczny odbył się w trzech etapach: uczniowie rozwiązywali test wiedzy ornitologicznej, w II i III etapie musieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania ptaków po wyglądzie i głosach. Finał odbył się 10 maja. Miejsca kolejne zajęli:

II miejsce  - Sebastian Sobiesiński

III miejsce:  Justyna Chwastyk  i Wiktoria Giedziun.

    Młodym miłośnikom ptaków gratuluję !. Konkurs miał na celu zachęcenie młodzieży do obserwowania przyrody, a zwłaszcza ptaków w naszym otoczeniu.

                                                     Joanna Początek - nauczyciel biologii