foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

     

     Do 12 czerwca trwa szkolny konkurs na na projekt multimedialny dotyczący biodegradacji odpadów, ich segregacji i recyklingu. 5 czerwca przypada Światowy Dzień Środowiska, toteż poprzez  zaprezentowanie najlepszych prac, przypomnimy wszystkim uczniom o odpowiedzialności każdego z nas za stan i czystość najbliższego otoczenia. Konkursowe prezentacje mają pokazać, iż segregowanie odpadów ma być naszym systematycznym nawykiem.

     Wiosną 9-osobowa grupa młodzieży z klasy IIb oraz przedstawiciele klas  trzecich mieli okazję - dzięki Wójtowi Gminy panu Leszkowi Świętalskiemu, uczestniczyć wraz z radnymi w wyjeździe do Przedsiębiorstwa SANIKOM w Lubawce.  Uczniowie zapoznali się  z nowoczesną technologią segregacji, ekologiczną sortownią i kompostownią. Zobaczyli ponadto, iż śmieci muszą  być tak  segregowane i wykorzystane ,aby ,,nie mogły już spokojnie leżeć w rowie czy w lesie".  Po zakladzie młodzież oprowadzał  pan Andrzej Wojdyła, prezes przedsiębiorstwa.  Dzieki temu wyjazdowi przekonaliśmy się, że środowisku najlepiej służą drobne działania każdego z nas, na przykład segregowanie odpadów.   

                                                             Joanna Początek

Contribute!
Books!
Shop!