"Idźmy naprzód z nadzieją".

Takimi słowami w naszym Zespole Szkół rozpoczęły się uroczystości powitania Relikwii Krwi błogosławionego Jana Pawła II.

Byliśmy zaszczyceni obecnością biskupa Ignacego Deca z kapłanami, pani poseł Anny Zalewskiej i Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, senatora Wiesława Kiliana, pana Leszka Świętalskiego – wójta Gminy Stare Bogaczowice, przedstawicieli Rady Gminy oraz innych osób, które reprezentowały ważne instytucje stale współpracujące ze szkołą.

Uczniowie klasy III „a” Gimnazjum pod opieką J. Strzyż oraz przy akompaniamencie p. J. Romaniszyn i p. J. Chomicza przygotowali montaż słowno-muzyczny pokazujący wszystkie ważne etapy w życiu polskiego Papieża, które zdecydowały o jego wyborach i drodze kapłańskiej. Nie zapomniano, że biskup Karol Wojtyła 2 października 1958 roku w kościele św. Józefa w Starych Bogaczowicach głosił rekolekcje dla duszpasterzy akademickich. Nad całością spektaklu czuwał ksiądz dr Jacek Biernacki, proboszcz naszej parafii.

Po zakończeniu tej części wszyscy udali się do amfiteatru przy szkole, gdzie biskup Ignacy Dec rozpoczął uroczyste wprowadzenie Relikwii Krwi do kościoła. Tam też udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Podczas kazania przypomniał słowaJana Pawła II, którymi powinien kierować się w życiu każdy człowiek: „Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”.