Imię i nazwisko nauczyciela

Z art. 42 ust. 2 (tzw. „karciane”

= 2 godziny/tydzień

Inne zajęcia z uczniami – niepłatne

SPE

(Specjalne Potrzeby Edukacyjne)

zajęcia wyznaczone

przez dyrektora/

* podjęte z własnej inicjatywy

Dorota Dąbrowska

biofeedback:

wtorek, czwartek: 8/00-8/45 

środa7/00 – 7/30 i 8/00 - 8/45

-

Bogumiła Korzeniowska

--

-

środa, długa przerwa

– SKO

Grzegorz Kozłowski

--

- gimnastyka korekcyjna:

  poniedziałek, 1 l. (45 min)

- SKS - środa, 14/30 - 15/30

7IX – 7X sobota

strzelectwo: 8/45-11/30

Małgorzata Miela

zajęcia socjoterapeutyczne:

wtorek 13/25 - 14/20

świetlica (2 x 45 minut)  

-

Adrian Furmaniak

--

SKS - piłka siatkowa: wtorek 14/25 - 15/55                          -

Małgorzata Noskowska

--

świetlica (60 min)

- opieka na SU, spotkania

- zajęcia z j. angielskiego (VIa)

               w Strudze              

Anna Palczak-Skwarek

--

świetlica (2 x 45 min)

koło artystyczne kl. III - V

Joanna Początek

--

świetlica (2 x 45 minut)

 

Ewa Rajca

--

świetlica (60 minut)

koło ekonomiczne –

               sklepik szkolny

Jolanta Romaniszyn

--

świetlica (45 min)

wolontariat

- zespół muzyczny:środa 1 l +

                               czwartek 7 l.

- przygotowanie wystepów

             (jasełka, apel)

Ewa Różycka

praca z uczniem wymagającym wsparcia:

poniedziałek 7 l.

świetlica (30 min)

- koło matematyczne VIab:

      poniedziałek 6 l. i środa 7 l.

Janina Skarżyńska

-

- dyżur przy autobusie

        w Strudze

- świetlica w Strudze (45 minut)

- świetlica w Strudze

- przygotowanie do konkursów i występów

Bogumiła Stępień

- praca z uczniem wymagającym wsparcia:

          - wtorek 1 l.

- praca z uczniem zdolnym: piatek 6 l.

świetlica (60 min)

                

- zespół „Bogaczowiczanie”: zajęcia 

                    ponad koło

Janina Strzyż

-

świetlica (45 min)

Ognisko Misyjne:

              spotkania wg potrzeb

Joanna Sube

praca z uczniem kl. Ib wymagającym wsparcia: czwartek 7 l.

- świetlica (45 min)

- zajęcia wyrównawcze kl. Ib:

                wtorek 7 l.

                          -

Krystyna Świętalska

 

świetlica

(2 x 45 minut + 30 minut = 120 minut)

praca z uczniem wymagającym wsparcia: wtorek 1 l.

Jadwiga Tryniecka

-

- dyżur przy autobusie w Strudze

- świetlica w Strudze

świetlica w Strudze

Janusz Chomicz

-

                    -

karta rowerowa: czwartek 7 l.

Małgorzata Gałązka

-

                      -

koło j. angielskiego kl. V: wtorek 7 l.

  • W szkole codziennie sprawowana jest świetlica:
  1. rano: od godz. 7/00
  2. po lekcjach – wg planu do odjazdu autobusu szkolnego.
  • Codziennie od godz. 13/30 do 15/00 opieka nad dziećmi rodziców pracujących – dyżur ponad tzw. „godziny karciane” (każdy nauczyciel wg harmonogranu).