foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczane przedmioty

Wychowawstwo

Opieka nad gab.

Dodatkowe obowiązki

1

Jadwiga Tryniecka

edukacja wczesnoszk.

„0”, kl. I

- Struga

1

innowacja pedag. „DUDS”

2

Radosława Stramel-

Świteńka

wychowanie

przedszkolne

„0”

7

-

3

Alicja Winiarska

wychowanie

przedszkolne

„0”

6

protokoły SP

4

Ewa Rajca

edukacja wczesnoszk.

 Ia

10

innowacja pedag. „DUDS”,

koło ekonom. „Grosik”

5

Joanna Sube

zaj. komputer.: IV

wf: II, IV dz.

Ib

9

innowacja pedag. „DUDS”,

projekt „Mały Mistrz”

6

Krystyna Świętalska

edukacja wczesnoszk.

klasa II

11

-

7

Bogumiła Stępień

edukacja wczesnoszk.

klasa III

2

- przewodnicząca zespołu edukacji wczesnoszk.,

- zespół „Bogaczowiczanie”

8

Janina Skarżyńska

edukacja wczesnoszk.

klasa II - III, Struga

4

nadzór nad szkołą filialną w Strudze

9

Jadwiga Harmak

j. polski: IV

IV

-

-

10

Anna Palczak-Skwarek

muzyka: IV-VI

plastyka:IV-VI

V

1

-

11

Joanna Początek

przyroda

wdż: V - VI

VIa

16

-

12

Małgorzata Noskowska

język angielski

I – VI

VI b

24

- opiekunka SU

-przewodnicząca zespołu monitoringu

13

Elżbieta Bukalska

historia:  IV – VI

-

-

-

14

Janusz Chomicz

technika: IV – VI

zaj. komput.:

             V-VI

-

-

administrator  strony szkoły www.zs.p9.pl

15

Dorota Dąbrowska

logopeda

-

gab. logopedy

- biofeetback

16

Dorota Deja

j. polski:  V-VI

-

-

przewodnicząca zespołu

humanistycznego

17

Małgorzata Gałązka

j. angielski:

              Ia, IV -V

-

-

-

18

Bogumiła Korzeniowska

przyroda: IV

zaj. komput. - II

-

-

-

19

Grzegorz Kozłowski

wf: III, IV-V chł.,

      V dz.

-

hala

-

20

Małgorzata Miela

pedagog

-

gab. pedagoga

przewodnicząca zespołu wychowawczego

21

Lesław Nogawka

wf:  VI chł. + dz.

-

hala

koordynator d.s. nagłośnienia i radiowęzła

22

Jolanta Romaniszyn

religia: 0 - VI

-

15

- „Klubu Ośmiu”

- zespół wok.-muzycz.

23

Ewa Różycka

matematyka:

            IV - VI

-

25

przewodnicząca zespołu matem.–przyrodniczego

24

Janina Strzyż

 religia: O, IV

-

15

ERM

25

Krystyna Witkowska-Nogawka

etyka: IV

-

-

-

Contribute!
Books!
Shop!