foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

Stara, nowa szkoła?

  Wielki wpływ na życie kulturalne i społeczne, miała i ma nadal, Filialna Szkoła Podstawowa w Strudze. Placówka istnieje nieprzerwanie od 1948 roku. W tym roku przeprowadzono remonty, które w dużym stopniu wpłynęły na wizerunek oświaty, a dla dzieci stworzono lepsze warunki do nauki i zabawy.
  W ramach inwestycji odmalowane zostały sala zajęć edukacji przedszkolnej, częściowo gabinet edukacji wczesnoszkolnej oraz nowy sekretariat, który powstał w miejscu nieczynnej biblioteki. Do dwóch klas zakupione zostały nowe meble. W małym pomieszczeniu po dawnym sekretariacie utworzono szatnię dla dzieci, która została wyposażona w nowe szafki. Dzięki tym przemieszczeniom pozyskano salę do ćwiczeń, która wkrótce ma być doposażona w drabinki. Dla dzieci zakupione zostały nowe komputery, a szkoła została podłączona do Internetu. Obecnie nie będzie już problemu z realizacją edukacji komputerowej. Pozyskano także tablicę interaktywną, z której korzystają nie tylko przedszkolaki, ale także uczniowie klas I-III. Ogromną radość sprawiły liczne zabawki, piłki i artykuły papiernicze, które pozwolą wyzwalać aktywność twórczą dzieci. Dzieci mogą także rozwijać się ruchowo na placu szkolnym, gdzie powstał nowy, kolorowy plac zabaw. Wokół niego zostały posadzone drzewka (zakupione i posadzone przez Radę Sołecką), które w przyszłości utworzą naturalny, zielony żywopłot. Inwestycje zostały zrealizowane dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.1 - Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym oraz środków pozyskanych z Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach. W prace remontowe włączyli się także rodzice.

      W imieniu całej społeczności szkolnej wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie, poświęcony czas, wsparcie i pracę na rzecz naszej szkoły. Takie inicjatywy służą polepszeniu warunków pracy szkoły jak i zacieśnianiu współpracy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi szkołę.

                                                                                                                           Jadwiga Tryniecka
                                                                                                                           Janina Skarżyńska

 

20141105_072828
20141105_072828 20141105_072828
20141105_072921
20141105_072921 20141105_072921
20141105_072931
20141105_072931 20141105_072931
20141105_072942
20141105_072942 20141105_072942
20141105_073034
20141105_073034 20141105_073034
20141105_073045
20141105_073045 20141105_073045
20141105_073104
20141105_073104 20141105_073104
20141105_073120
20141105_073120 20141105_073120
20141105_073149
20141105_073149 20141105_073149
20141105_073355
20141105_073355 20141105_073355
20141105_073421
20141105_073421 20141105_073421
20141105_073426
20141105_073426 20141105_073426
20141105_075624
20141105_075624 20141105_075624
20141105_075701
20141105_075701 20141105_075701
20141105_075852
20141105_075852 20141105_075852
20141105_075928
20141105_075928 20141105_075928
20141105_075944
20141105_075944 20141105_075944
20141105_090054
20141105_090054 20141105_090054
20141105_090104
20141105_090104 20141105_090104
20141105_090129
20141105_090129 20141105_090129
20141105_090146
20141105_090146 20141105_090146
20141105_090159
20141105_090159 20141105_090159

Contribute!
Books!
Shop!