foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Regulamin Konkursu "Śpiewające Boże Narodzenie"

ORGANIZATOR:

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ

W STARYCH BOGACZOWICACH -€“ Filia w Strudze

ul.  Szkolna 2 , 58 â€- 312 Struga tel. 74 8452239

Uczestnicy:

Uczniowie klas 0 -€“ III i Gminnego Przedszkola oraz kół muzycznych ( wiek 3 -€“ 9 lat )

KATEGORIE:

 • I-  Dzieci w wieku 3 - 4 lata
 • II - Dzieci w wieku 5 - 6 lat (Oddziały Przedszkolne)
 •  III - Dzieci w wieku 6 -€“ 7 lat
 • IV - Dzieci w wieku 8 - 9 lat

Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
 • Twórcza samorealizacja dzieci
 • Nawiązanie kontaktów rówieśniczych

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • W konkursie biorą udział uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Stare Bogaczowice w ww. kategoriach;
 • W każdej kategorii należy wyłonić w drodze eliminacji szkolnych/ przedszkolnych po dwóch SOLISTÓW z każdej klasy / grupy wiekowej;
 • Soliści śpiewają po jednej kolędzie lub pastorałce;
 • Czas wykonania nie może przekroczyć 3 minut, konieczne podkłady muzyczne.

 Terminy:

 • termin dostarczania zgłoszeń upływa 03 grudnia 2014 r.

Należy dostarczyć je do Szkoły Filialnej w Strudze

ul.  Szkolna 2 , 58 -€“ 312 Struga tel. 74 8452239

organizatorowi kol. Janinie Skarżyńskiej Tel.:748452239

Po terminie nie przyjmujemy zgłoszeń

Prezentacje konkursowe odbędą się 10 grudnia 2013 r.

o godz. 900 w Szkole w Strudze

Organizatorzy zapewniają nagrody dla zwycięzców w każdej kategorii wiekowej 

 

      Sponsor: Rada Gminy Stare Bogaczowice

Contribute!
Books!
Shop!