foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

 

    14 stycznia (środa) odbędą się zebrania z rodzicami:

*  godz. 16/15 - klasy 0 - III

*  godz. 16/30 - klasy IV - VI

*  godz. 16/45 - klasy I - III gimnazjum.

                                                              Zapraszamy.

                          Jest to zebranie podsumowujące I semestr.

----------------------

 

14 stycznia (środa) o godz. 17/00

odbędzie się spotkanie z Wójtem Gminy

dotyczące pracy LUKS "Lider".

 

Wszystkich chętnych zapraszamy

 

----------------------

 

13 stycznia o godz. 16/30

odbędzie się spotkanie Rady Rodziców

(gabinet nr 5 Gimnazjum).

 

                                          Przewod. Anna Fąka

Contribute!
Books!
Shop!