Nauczyciele i Rada Rodziców Filialnej Szkoły Podstawowej w Strudze

zapraszają wszystkie dzieci do lat 10 na

Bal Karnawałowy,

który odbędzie się w Sali Sołeckiej w Lubominie, dnia 13 lutego 2015 r. o godz. 16:00.

W programie:

  • Tańce,
  • Poczęstunek,
  • Konkursy
  • Zabawy z nagrodami.

Sponsorami zabawy są: Rada Gminy Stare Bogaczowice i Rada Rodziców przy Filialnej Szkole Podstawowej w Strudze