foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

    27 maja w ramach współpracy z OSP w Starych Bogaczowicach zaprosiłam do naszej szkoły strażaków z terenu gminy. Na spotkanie w klasach 0-III wozem strażackim przyjechali panowie: Konrad Wójcik, Paweł Koropczuk i Tomasz Pryczek, którzy opowiadali o zagrożeniach i akcjach ratunkowych, pytali o numery alarmowe do Straży Pożarnej i sprawdzili wiadomości z zakresu ratownictwa. W czasie pogadanki dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy, zachowanie w sytuacjach kryzysowych, sprzęt gaśniczy oraz wyposażenie wozu strażackiego.

   Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom kwiatami i laurkami. Umówiły się na kolejne spotkanie w następnych latach.

   Dziękujemy serdecznie naszym wspaniałym strażakom za pomoc, której nam udzielają w chwilach zagrożenia.

                                   organizator - Krystyna Świętalska

 

1
1 1
2
2 2
3
3 3
4
4 4
5
5 5

Contribute!
Books!
Shop!