Ferie zimowe 2015/2016 – plan zajęć

SZKOŁA PODSTAWOWA

L.p. Imię i Nazwisko Termin Rodzaj zajęć
1 Anna Palczak-Skwarek 01.02.2016 Zajęcia artystyczne godz. 10:00 – 12:00
2

Grzegorz Kozłowski

02.02.2016

Turniej piłki nożnej chłopców klasy III – VI

godz. 09:00

3

Janina Strzyż

Jolanta Romaniszyn

04-02-2016

Warsztaty taneczne

godz. 10:00 – 12:00

4

Bogumiła Korzeniowska 08-02-2016 Świat widziany przez mikroskop - godz. 09:00

5

Małgorzata Miela 08-02-2016

Konsultacje dla dzieci i rodziców

godz. 09:00 – 12:00

6

Jadwiga Harmak

09-02-2016

Spotkanie klasowe – rozgrywki „Dwa ognie”

godz. 09:30 – 11:00

7 Małgorzata Matuszna 09-02-2016

Turniej zbijaka

godz. 09:00 – 12:00

8 Małgorzata Matuszna 10-02-2016

Gry ruchowe z wykorzystaniem języka angielskiego

godz. 09:00 – 12:00

9 Joanna Kuraś 10-02-2016

Gry ruchowe z wykorzystaniem języka angielskiego

godz. 09:00 – 12:00

10 Ewa Różycka 10-02-2016

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

godz. 10:00 – 12:00

11 Ewa Różycka 11-02-2016

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

godz. 10:00 – 12:00

12

Joanna Kuraś

11-02-2016 Prace manualne z wykorzystaniem języka angielskiego godz. 09:00 – 12:00
13      

 

Ferie zimowe 2015/2016 – plan zajęć

PUBLICZNE GIMNAZJUM

L.p. Imię i Nazwisko Termin Rodzaj zajęć
1 Anna Palczak-Skwarek 01.02.2016 Zajęcia artystyczne godz. 10:00 – 12:00
2 Agnieszka Wójcikiewicz 02-02-2016

Zajęcia z j. niemieckiego grupa III.1

Przygot. do egzaminu Gim. godz 09:00 – 12:00

3 Janusz chomicz 03-02-2016 Dźwięki w fizyce - gitara. Eksperymenty fizyczne. Godz. - 10:00 - 12:00
4

Grzegorz Kozłowski

04.02.2016

Turniej piłki nożnej chłopców klasy III – VI

godz. 09:00 – 12:00

5

Janina Strzyż

Jolanta Romaniszyn

04-02-2016

Warsztaty taneczne

godz. 10:00 – 12:00

   6 Bogumiła Korzeniowska 08-02-2016 Świat widziany przez mikroskop - godz. 09:00

7

Małgorzata Miela

08-02-2016

Konsultacje dla dzieci i rodziców

godz. 09:00 – 12:00

8 Dorota Deja 08-02-2016 Zajęcia z j. polskiego – przygotowanie do egzaminu   – godz. 09:00 – 11:00
9

Jadwiga Harmak

09-02-2016

Zajęcia dziennikarskie – zespół redagujący „Kleks”

godz. 11:00 – 12:00

10 Małgorzata Gałązka 09-02-2016

Ćwiczenia rozwijające znajomość j. angielskiego

godz. 09:00 – 12:30

11 Małgorzata Matuszna 11-02-2016

Turniej piłki siatkowej

godz. 09:00 – 12:00

12