foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

18 kwietnia 2016 r.(poniedziałek) - część humanistyczna

zakres: historia /wiedza o społeczeństwie 60 min.

 język polski 90 min.

19 kwietnia 2016 r. (wtorek) - część matematyczno – przyrodnicza

zakres: przedmioty przyrodnicze 60 min.

 matematyka 90 min.

20 kwietnia 2016 r.(środa) - język nowożytny

zakres: podstawowy 60 min.

 rozszerzony 60 min.

 

I część egzaminu rozpoczyna się o godz. 9:00.

II część egzaminu rozpoczyna się o godz. 11:00.

 

Uczniowie spotykają się pod salą, w której odbędzie się egzamin o godz. 8:30.

 

Zasady:

  • przy rozwiązywaniu  testu i kodowaniu używamy czarnego długopisu
  • nie wolno używać korektora
  • nie wolno korzystać z kalkulatorów
  • nie wolno wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych
  • obowiązuje strój galowy

 


Contribute!
Books!
Shop!