foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum usportowionej w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach na rok szkolny 2015/2016

Klasa z rozszerzonym programem lekcji wychowania fizycznego (6 godzin w tygodniu) z zakresu:

- piłka siatkowa

- piłka nożna

1. Rekrutację do klasy pierwszej usportowionej prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach.

2.Uczniem klasy usportowionej w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach może być każdy absolwent klasy VI szkoły podstawowej, zainteresowany rozwijaniem swoich uzdolnień sportowych, który:

- wykazuje się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej;

- wykazuje się wysoką sprawnością fizyczną potwierdzoną w czasie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w zakresie piłki siatkowej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców;

- wykazuje się dobrymi wynikami w nauce (punktowanych jest 6 przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, przyroda, informatyka, wychowanie fizyczne) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3. O pierwszeństwie przyjęcia do klasy sportowej decyduje suma punktów uzyskana podczas testu uzdolnień kierunkowych w zakresie piłki siatkowej i nożnej oraz punktów za zachowanie i wyniki w nauce udokumentowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, którzy uzyskali taką samą ilość punktów pierwszeństwo ma uczeń, który posiada osiągnięcia sportowe lub należy do klubu sportowego lub sekcji sportowej. Jeżeli żaden z uczniów posiadających tę samą liczbę punktów rekrutacyjnych nie ma wyników sportowych ani nie należy do sekcji lub klubu sportowego decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Test sprawności ukierunkowanej składa się z:

PIŁKA SIATKOWA:

 1. 1.Odbicia naprzemiennie sposobem górnym i dolnym z trenerem. Za błąd uważane jest: przerwanie i wznowienie ćwiczenia, zmiana kolejności odbić, rzucanie piłki w trakcie wykonywania ćwiczenia. Do zdobycia jest maksymalnie 8 pkt.

>35 – 8 pkt.

31 – 34 – 7

26 – 30 – 6

21 – 25 – 5

16 - 20 – 4

11 – 15 – 3

7 – 14 – 2

< 7 – 1

 1. 2.Zagrywka sposobem tenisowym w wyznaczone strefy boiska. Za błąd uważane jest: uderzenie piłką w siatkę, wybicie na aut. Każdy wykonuje 4 zagrywki i może maksymalnie uzyskać 8 pkt.

- 2 pkt. (przebicie piłki na druga stronę i trafienie we wskazana strefę)

- 1 pkt. (przebicie na drugą stronę)

 1. 3.Bieg po kopercie (ćwiczenie wykonywane jest na czas). Na sygnał dźwiękowy zawodnik startuje z pozycji wysokiej, stopy za linią startu i pokonuje jak najszybciej 3 razy trasę biegu po kopercie. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu. Do uzyskania maksymalnie 10 pkt.

  

Rys. Wymiary koperty. Koperta ma wymiary 3m x 5m.

Punktacja:

29,6 s – 30,0 s – 10 pkt

30,1 s – 30,5 s – 9 pkt

30,6 s – 31,0 s – 8 pkt

31,1 s – 31,5 s – 7 pkt

31,6 s – 32,0 s – 6 pkt

32,1 s – 32,5 s – 5 pkt

32,6 s – 33, 0 s – 4 pkt

33,1 s – 33,5 s – 3 pkt

33,6 s – 34,0 s – 2 pkt

34,1 s – 34,5 s – 1 pkt

powyżej 34,6 s – 0 pkt

 1. 4.Wyskok dosiężny (zasięg z wyskoku z miejsca jednorącz). Sposób wykonania: stajesz bokiem do ściany (ręką sprawniejszą) pod zawieszoną taśmą mierniczą , unosisz ramię w górę i zaznaczasz miejsce dotknięcia taśmy. Następnie odsuwasz się od ściany tak, aby móc wykonać swobodny zamach. Wykonujesz półprzysiad z zamachem ramion i skaczesz w górę z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej. Pomiar następuje w centymetrach. Uczeń może otrzymać maksymalnie 8 pkt.

Od 39 - 8 pkt

35-38 - 7pkt

29-34 - 6pkt

26-28 - 5pkt

23-25 - 4pkt

20-22 - 3pkt

17-19 - 2pkt

<16 - 1pkt

 1. 5.Test Coopera. Bieg ciągły przez 12 min. Do uzyskania maksymalnie 8 pkt.

2000 + m – 8 pkt

1900 m – 2000 m – 6 pkt

1600 m – 1899 m – 4 pkt

1500 m – 1599 m – 2 pkt

1500 i mniej – 1 pkt

 1. 6.Wysokość ciała. Do zdobycia maksymalnie 10 pkt.

>180-10

177-179 –9

174-176 –8

171-173 –7

168-170 –6

165-167 –5

162-164 –4

159-161 –3

156-158 –2 1< 153

  KRYTERIA OCENY PUNKTY
1. Odbicia naprzemiennie sposobem górnym i dolnym z trenerem. 8
2. Zagrywka sposobem tenisowym w wyznaczone strefy boiska. 8
3. Bieg po kopercie. 10
4. Wyskok dosiężny. 8
5. Test Coopera. 8
6. Wysokość ciała. 10
  RAZEM: 52

PIŁKA NOŻNA:

 1. Test Coopera. Bieg ciągły 12 min. Maksymalnie do uzyskania jest 6 punktów.

2700 + m – 6 pkt

2400 m – 2700 m – 5 pkt

2200 m – 2399 m – 4 pkt

2100 m – 2199 m – 3 pkt

2100 – m – 2 pkt

 1. Bieg na 60m. Do uzyskania maksymalnie 6 pkt. Pomiar czasu następuje w sekundach.

Poniżej 9,2 s – 6 pkt

9,3 – 10,0 – 5 pkt

10,1 – 10,8 – 4 pkt

10,9 – 11,4 – 3 pkt

11,5 – 11,9 – 2 pkt

Powyżej 12,0 – 1 pkt

 

 1. Żonglerka piłki w sposób dowolny. Każdy uczeń ma trzy próby.

50 i powyżej – 6 pkt

49 – 40 – 5 pkt

39 – 30 – 4 pkt

29 – 20 – 3 pkt

19 – 10 – 2 pkt

9 – 5 – 1 pkt

 

 1. Prowadzenie piłki prawą oraz lewą nogą pomiędzy pachołkami wewnętrzną oraz zewnętrzną częścią stopy. Oceniana będzie technika oraz dokładność wykonania w skali 1 – 6. Oceniany będzie także czas wykonania ćwiczenia:

Do 10 sek. – 6 pkt

11 – 15 – 5 pkt

16 – 20 – 4 pkt

21 – 25 – 3 pkt

26 – 30 – 2 pkt

Powyżej 30 sek. – 1 pkt

 

 1. Zagranie piłki wewnętrzną częścią stopy o ławeczkę z pierwszej piłki.

50 i powyżej – 6 pkt

49 – 40 – 5 pkt

39 – 30 – 4 pkt

29 – 20 – 3 pkt

19 – 10 – 2 pkt

9 – 5 – 1 pkt

 1. Zagranie wewnętrznym podbiciem piłki w powietrzu na określoną odległość.

6 udanych prób – 6 pkt

5 – 5 pkt

4 – 4 pkt

3 -3 pkt

2 – 2 pkt

1 – 1 pkt

0 – 0 pkt

 1. Uderzenie na bramkę prostym podbiciem piłki toczącej się z 16 metrów.

6 udanych prób – 6 pkt

5 – 5 pkt

4 – 4 pkt

3 – 3 pkt

2 -2 pkt

1 – 1 pkt

0 – 0 pkt

  KRYTERIA OCENY PUNKTY
1. Test Coopera. 6
2. Bieg na 60m. 6
3. Żonglerka piłki w sposób dowolny. 6
4. Prowadzenie piłki prawą oraz lewą nogą pomiędzy pachołkami wewnętrzną oraz zewnętrzną częścią stopy. 6
5. Zagranie piłki wewnętrzną częścią stopy o ławeczkę z pierwszej piłki. 6
6. Zagranie wewnętrznym podbiciem piłki w powietrzu na określoną odległość. 6
7. Uderzenie na bramkę prostym podbiciem piłki toczącej się z 16 metrów. 6
  RAZEM 42
Contribute!
Books!
Shop!