foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

SZKOLNY KONKURS KULTURA SŁOWA

Pt. „Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT”

"Języku polski, ojczysta mowo,

Ty jesteś jak zdrowie!...”


         Wszyscy jesteśmy użytkownikami i współtwórcami naszego języka, dlatego starajmy się przywracać właściwe znaczenie słowom, aby opisywały rzeczywistość jasno i wyraźnie. Pamiętajmy, że kulturę słowa dzieci i młodzieży kształtuje i rozwija dom rodzinny, szkoła, środki społecznego przekazu.

        25 maja we wszystkich klasach IV – VI Szkoły Podstawowej odbył się konkurs o kulturze słowa. Głównym celem było popularyzowanie wiedzy o języku polskim, jego roli w zachowaniu  tożsamości narodowej oraz wzbudzanie odpowiedzialności za kształt współczesnej polszczyzny i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych.

Wyniki

klasa IV

                 I miejsce: Tomasz Mołda

                II miejsce: Bartosz Chwastyk, Natalia Kurzak, Michał Pelc i Emilia Ulanowska

klasa V

                I miejsce: Zuzanna Juszczak

                II miejsce: Kornelia Dankowska, Krzysztof Sokołowski, Zuzanna Witkowska

klasa VI

               I miejsce: Adam Krynda

              II miejsce: Klaudia Gierłowska, Nicole Sobota

                                            Gratulujemy uczniom i ich opiekunkom!!!

                                                                                                      organizator

                                                                                          Krystyna Witkowska-Nogawka

Contribute!
Books!
Shop!