foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

    

13 maja 2016 r. odbył się w Wałbrzychu III Międzyszkolny Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania   Nasz Zespół Szkół reprezentowali:

Jan Drohomirecki – uczeń kl. II „a” gimnazjum oraz Hanna Kulska  - uczennica kl. V szkoły podstawowej.

Patronat nad projektem sprawował prezydent miasta Wałbrzycha, Pan Roman Szełemej.  Konkurs przeznaczony był dla wszystkich , zatem startowali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści,  reprezentanci szkół  ponadgimnazjalnych  oraz dorośli. Nie przyznawano miejsc, ponieważ nie było podziału na kategorie. Naczelnym celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej oraz uwrażliwienie na piękno literatury. Każdy był zwycięzcą. Nasi uczniowie pięknie zaprezentowali się jurorom, zostali zauważeni oraz nagrodzeni gromkimi brawami.  Otrzymali dyplomy uznania  oraz nagrody książkowe .

           Uczniów do konkursu przygotowała Jadwiga Harmak.

Contribute!
Books!
Shop!