Przyroda - podręcznik  "Tajemnice Przyrody"/ wydaw. NOWA ERA / I i II część ćwiczeń

J. angielski - podr. "Steps in English 3"/ wydaw. Oxford University Press/ obowiązują ćwiczenia

J. polski - podr. "Między nami"/ wydaw. GWO/ I i II część ćwiczeń

Matematyka - podr. "Matematyka 2001"/ wydaw. WSiP/ I i II część ćwiczeń

Historia - podr. "Wczoraj i dziś"/ wydaw. NOWA ERA/ bez ćwiczeń

Religia -podr. "Przemienieni przez Boga"/ wydaw. WAM/ bez ćwiczeń

Zajęcia techniczne - podr. "Technika na co dzień"/ wydaw. WSiP/ kontynuacja ćwiczeń z kl. IV

Muzyka - podr. "I gra muzyka"/ wydaw. NOWA ERA/ ćwiczenia - kontynuacja

Plastyka - podr. "Ciekawi świata"/ wydaw. OPERON/ ćwiczenia - kontynuacja