Minął kolejny rok szkolny, rok wytężonej pracy oraz wielu cennych inicjatyw.

 

              Z okazji wakacji - samych słonecznych, radosnych i  

 

wypełnionych pozytywnymi wrażeniami dni relaksu -

 

wszystkim uczniom, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i      

 

        pracownikom Szkoły

                         

                    życzy

                     

                        Dyrekcja Zespołu Szkół