foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

   01 marca odbędzie się szkolny konkurs ze znajomości książki Joanny Olech:,,Dynastia Miziołków",  dla uczniów klas: IV- V. 

  Każdy chętny uczeń znajdzie lekturę w bibliotece szkolnej!

 

 Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowan czytelniczych,

- zachęcenie do planowania czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

- zapoznanie z literaturą Joanny Olech,

- zachęcenie do sięgania po literaturę w szkolnej bibliotece.

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs  ma 2 etapy. W pierwszej części- etapie, uczniowie rozwiązują test składający się z 20 pytań. 

2. Warunkiem przejścia do drugiegio etapu jest  uzyskanie min.19 pkt

3. W  drugim etapie  uczniowie odpowiadają pisemnie na 6 pytań otwartych z lektury.

4.  Nad prawidłowym przebiegiem konkursu  czuwa jury, powołane przez nauczyciela bibliotekarza.

5.Wyniki zostają ogłoszone na zakończenie konkursu, a nagrody ufundowane przez sponsora  wręczone na apelu szkolnym. 

 

   Serdecznie zapraszam uczniów  po ksiązki do biblioteki szkolnej- Joanna Początek

 

 

Contribute!
Books!
Shop!