foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

  W dniach 20- 21 marca 2019r odbędzie się w bibliotece szkolnej konkurs czytelniczy z literatury dla dzieci i młodzieży Grażyny Bąkiewicz. 

  Konkurs będzie przebiegał w 3 kategoriach wiekowych:

- klasy II- IV : obowiązują książki: ,, Bursztynowy szlak" i ,,Dzieci Fabrykanta"

- klasy VI- VII: ,,Mieszko, ty Wikingu" i ,, Stasiu, co tyrobisz?''.

- klasy VIII- 3 GM: ,, O melba" i ,, Będę u Klary".

   Szczegółowe informacje ( regulamin konkursu)- można uzyskać w bibliotece szkolnej,  gdzie są dostępne wszystkie pozycje pisarki. 

                                    Nauczyciel bibliotekarz: Joanna Początek

Contribute!
Books!
Shop!