Na zajęciach czytelniczych w klasie I B powtórzyliśmy wiedzę o różnych legendach polskich, które czytała na lekcjach języka polskiego pani Beatka Kozłowska.  Były to: Podanie o Lechu, Syrena, wars i Sawa, Podanie o Wiśle. Następnie nauczyciel bibliotekarz przeczytała dzieciom z wyboru Baśni Dolnego Śląska podanie o: ,,Olbrzymie z Książańskiego Lasu". Celem zajęć było zapoznanie dzieci z legendą najbliższego regionu, a więc olkolic Zamku Książ.

legendy dodają tajemniczości i piekna róznym okolicom, nie byłoby ciekawej wycieczki bez baśni i legend. Nauczyciel biblioteki:  Joanna Początek