foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

 

 

Wyniki

I SZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO

Poniedzialek 1 marca 2010 r.   godzina 1050

L.PNAZWISKOIMIE

ZAMKNIETE

max 25

OTWARTE

max 15

SUMA

max 40

KLASA
1 DYGA MATEUSZ 15 12 27 IIIa
2 SPACZYNSKI PIOTR 25 0 25 IIa
3 TRYBULA JACEK 18 0 18 IIa
4 BEREZICKA ANNA 10 5 15 IIIb
5 MARYNIAK KATARZYNA 13 0 13 IIa
6 BACELA WOJCIECH 12 0 12 IIa
7 SOBOTA ALICJA 9 0 9 IIa

Test do pobrania (w wordzie):

poziom klas II

poziom klas III

Galeria zdjec

 

 


Regulamin I Szkolnego Konkursu Fizycznego

dla uczniów z Publicznego Gimnazjum w Starych Bogaczowicach

w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin

 

Regulamin sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu     z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz .U. Nr 13,poz.125 z pózniejszymi zmianami),

I. Cele konkursu

1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowan uczniów fizyka.

2. Wylonienie uczniów utalentowanych,

3. Podnoszenie wyników pracy nauczyciela z uczniami zdolnymi, zainteresowanymi fizyka.

4.Przygotowanie uczniów do dalszego ksztalcenia poprzez podnoszenie poziomu nauczania fizyki.

 

II. Ustalenia ogólne

1. Udzial uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu moga brac udzial wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

2.Konkurs przebiega w formie pisemnej:

3.Etap szkolny organizuje nauczyciel fizyki, na którym spoczywa organizacja a nadzór      nad jego przebiegiem – dyrektor szkoly

4.Podczas rozwiazywania zadan zabrania sie korzystania z tablic, ksiazek, telefonów komórkowych. Uczen moze korzystac z kalkulatora, który posiada tylko cztery podstawowe dzialania matematyczne oraz pierwiastkowanie i obliczanie procentów. Zabrania sie korzystania z kalkulatorów

w telefonie komórkowym.

III. Program merytoryczny, wymagania

Trescia zadan konkursowych sa zagadnieniaznajdujace sie w podstawieprogramowej fizyki klas I- III gimnazjum Wymagania obejmuja umiejetnoscioperowania przez uczniów zdobyta wiedza w rozwiazywaniu zadan testowych jakosciowych i ilosciowych, rachunkowychoraz doswiadczalnych.

 

Tematyka i forma zadan.

Zadania konkursowe na etap szkolny ustala nauczyciel fizyki. Czas trwania 90 minut. Material obejmuje dzialy: wlasciwosci i budowa substancji, kinematyki, dynamiki, pracy i energii, analizy energetycznej procesów cieplnych, ruchu drgajacego

i falowego oraz elektrostatyki.

 

V. Literatura

Podreczniki, zbiory zadan z fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjum.

VI. Przebieg szkolnego etapu.

  1. W zawodach szkolnych moze wziac udzial kazdy uczen klas I-III gimnazjum.
  2. Za organizacje i powolanie Szkolnej Komisji Konkursowej etapu szkolnego odpowiedzialny jest dyrektor szkoly.
  3. Nauczyciel fizyki odpowiada za przygotowanie zadan konkursowych. Szkolna Komisja Konkursowa za przeprowadzenie konkursu, ocene prac uczniów, sporzadzenie protokolu na stosownym druku
  1. Wyniki konkursu etapu szkolnego ustalone przez Szkolna Komisje Konkursowa i zatwierdzone przez dyrektora szkoly sa ostateczne.

 

VII. Postanowienia koncowe.

 

1.Udzial w konkursie jest dobrowolny.

2.Nie przewiduje sie dodatkowego terminu konkursu w przypadku nie przystapienia  ucznia  z róznych przyczyn w wyznaczonym dniu.

3.Wszystkie informacje dotyczace konkursu umieszczane beda na szkolnej stronie internetowej.

4.Skargi uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów), dotyczace formalnego przebiegu zawodów  rozpatruje dyrektor szkoly. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

5.Prace konkursowe mozna udostepnic  do wgladu uczestnikom konkursu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!