foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

23 kwietnia obchodzimy „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”. Służy on promocji idei czytelnictwa i edytorstwa, zachęcie do obcowania z książką, ale także upowszechnieniu wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

      Tradycyjnie 23 kwietnia na całym świecie organizowane są spotkania, konferencje, debaty związane z książkami i czytelnictwem, często także uroczystości wręczenia nagród literackich czy spotkania autorskie. W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach przeprowadzony zostanie „Konkurs Czytelnika”. Ponieważ 18 grudnia 2015 roku Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, dlatego konkurs w klasach II etapu kształcenia będzie obejmował twórczość tego pisarza.

Cele konkursu:

 • propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • wzbogacanie u dzieci słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie,
 • wyrobienie nawyku czytania,
 • popularyzowanie poprawnej polszczyzny,
 • poprawienie techniki czytania,
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • zachęcenie dzieci do czytania,
 • sprawdzenie znajomości przeczytanej książki,
 • popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci,
 • popularyzowanie twórczości Henryka Sienkiewicza.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

 1. I kategoria: dzieci 0 – I

W dniach od 18 do 22 kwietnia 2016 roku dzieci wykonują prace plastyczne na podstawie twórczości H. Ch. Andersena,  J. Tuwima i J. Brzechwy. Z każdego oddziału wychowawca wybiera cztery najciekawsze prace, które należy złożyć do sekretariatu szkoły 22 kwietnia do godziny 14.00. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców: I, II i III miejsce oraz trzy wyróżnienia.

 1. II kategoria: dzieci klas II – IV

25 kwietnia 2016 roku dzieci klas II – IV odpowiadają na pytania testu dotyczące twórczości  H. Ch. Andersena,  J. Tuwima i J. Brzechwy. Do etapu szkolnego kwalifikuje się osiem osób które zdobędą najwyższą liczbę punktów. Osoby te stanowią dwa zespoły czteroosobowe – dwie reprezentacje klasy.

Etap szkolny: 29 kwietnia, godz. 9.00.

 1. III kategoria: uczniowie klas V – VI

25 kwietnia 2016 roku uczniowie klas V–VI na godzinie z wychowawcą odpowiadają na pytania testu dotyczące twórczości  J. Tuwima, J. Brzechwy i  H. Sienkiewicza. Do etapu szkolnego kwalifikuje się osiem osób o  najwyższej liczbie punktów.  Osoby te stanowią dwa zespoły czteroosobowe – dwie reprezentacje klasy.

Etap szkolny: 28 kwietnia, godz. 10.50.

Uwaga.

 1. Jeżeli w klasie więcej niż osiem osób uzyska taką samą liczbę punktów, wychowawca może przedstawić inne pytanie/pytania lub zdecydować o składzie zespołu na podstawie własnych obserwacji uczniów.
 2. Do etapu szkolnego uczniowie III kategorii orientują się w  najważniejszych wydarzeniach z życia J. Brzechwy, J. Tuwima i H. Sienkiewicza, znają podane niżej teksty i przygotowują trzy  scenki „bez słów” (po jednej każdego autora):

Julian Tuwim: Lokomotywa, Rzepka. Okulary, Ptasie radio, Abecadło, Dwa wiatry,

                          Dyzio Marzyciel, Idzie Grześ, Słoń Trąbalski, Spóźniony słowik, Zosia Samosia

Jan Brzechwa: Globus, Grzebień i szczotka, Dwie Gaduły, Hipopotam, Kaczka-dziwaczka,

                    Klej, Leń, Mleko, Piątek, Sójka, ZOO, Żuraw i czapla, Szelmostwa lisa Witalisa, 

                    Akademia pana Kleksa

Henryk Sienkiewicz: Wilk i Kozieł, Metamorphosis, Janko Muzykant, Listy z Afryki – List

                    II, Listy z Ameryki – List IV, trzy pierwsze akapity, W pustyni i w puszczy

                                                                             Organizator

                                                               Krystyna Witkowska – Nogawka

                                                               *****

 • Organizację konkursu szkolnego wspomaga klasa II „b” gimnazjum.
Contribute!
Books!
Shop!