foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Szkolny Konkursu Plastyczny „Moje inspiracje życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza”

 

1. Organizator: Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach

2. Cele konkursu: - popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza - rozbudzenie aktywności plastycznej, wrażliwości i wyobraźni uczniów - umożliwienie młodzieży zaprezentowania talentu plastycznego - zorganizowanie wystawy prac pokonkursowych

3. Uczestnicy: W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej ( KL. IV –VI) i gimnazjalnej z terenu gminy Stare Bogaczowice

4. Warunki uczestnictwa Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę plastyczną, wybraną przez siebie dowolną płaską techniką plastyczną (akryl, akwarele, tempery, ołówek, techniki mieszane). Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 . Zadanie konkursowe polega na stworzeniu ilustracji związanej z Henrykiem Sienkiewiczem (tj. portretu, miejsca związanego z pisarzem, sceny lub bohatera/bohaterki z dowolnie wybranej powieści lub noweli Henryka Sienkiewicza).

5. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej

6. Termin składania prac Prace należy składać w Publicznym Gimnazjum do 20 .05. 2016 r. w gabinecie pani wicedyrektor Małgorzaty Gałązki lub do p. Anny Palczak-Skwarek

7. Ogłoszenie wyników Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie nie później niż do 30.05.2016r. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Anna Palczak-Skwarek

Contribute!
Books!
Shop!