foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Konsultacje dla klas IV – VIII

 

 1. Od dnia 01.06.2020 r. ruszają konsultacje dla uczniów klas IV – VIII.
 2. Konsultacje prowadzone będą według wyznaczonego harmonogramu. Pozostałe zajęcia w dalszym ciągu prowadzone są zdalnie.
 3. Konsultacje mogą być prowadzone z jednym uczniem lub grupowo.
 4. W konsultacjach grupowych może uczestniczyć do 12 uczniów.
 5. Na konsultacje przychodzą tylko uczniowie, którzy wcześniej poinformowali o tym nauczycieli.
 6. Należy skontaktować się z nauczycielem danego przedmiotu i omówić tematykę konsultacji dla ucznia najpóźniej do godz. 15:00 poprzedniego dnia.
 7. Każdy uczeń, który przyjdzie na konsultacje jest zobowiązany do zapoznania się oraz przestrzegania Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach, w okresie pandemii korona wirusa.
 8. Przed pierwszym wejściem na konsultacje uczeń przekazuje wyznaczonemu pracownikowi szkoły pisemną zgodę Rodziców na udział w konsultacjach, pomiar temperatury i oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.
 9. Uczeń przed wejściem na teren szkoły ma mierzoną temperaturę przez wyznaczonego pracownika szkoły oraz zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 10. Uczeń udaje się do sali lekcyjnej wyznaczonej zgodnie z harmonogramem na konsultacje.
 11. Dla uczniów dojeżdżających zorganizowana jest opieka świetlicowa.
 12. Uczniowie miejscowi powinni przyjść punktualnie na wyznaczoną godzinę.
 13. Podczas przemieszczania się po szkole Uczeń zobowiązany jest do zachowania dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra w stosunku do innych osób.
 14. Uczeń zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.
 15. Po konsultacjach z nauczycielami zobowiązuje się uczniów do opuszczania szkoły pojedynczo, z zachowaniem dystansu oraz niegromadzenia się w grupach.
Contribute!
Books!
Shop!