foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Procedura działalności biblioteki

Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach

pod względem bezpieczeństwa

w okresie ograniczeń związanych z występowaniem stanu epidemicznego

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
  • Procedura dotyczy: dzieci, opiekunów, nauczycieli oraz pracowników szkoły
  1. Biblioteka szkolna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.30.
  2. Do utworzonego stanowiska zwrotu/wypożyczeń książek uczniowie bądź rodzice uczniów przychodzą pojedynczo, tak, aby nie stykali się ze sobą.
  3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek przed wejściem do biblioteki musi zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji, który znajduje się przy drzwiach wejściowych.
  4. Uczeń pokazuje bibliotekarzowi książkę, którą oddaje, czyta tytuł, otwiera ją na początku na pieczątce z numerem inwentarzowym. Po zidentyfikowaniu książki przez bibliotekarza uczeń otrzyma kartę książki. Następnie książka wraz z kartą odkłada się w miejsce przeznaczone do kwarantanny.
  5. Wskazane jest aby książki były zabezpieczone w woreczki jednorazowe, z naklejoną na zewnątrz kartką zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  6. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
  7. Ostateczny termin zwrotu książek (lektur, wypożyczeń własnych) do 19 czerwca 2020 r.
  8. Ostateczny termin zwrotu podręczników wypożyczonych przez ucznia na czas trwania nauki do dnia 22 czerwca 2020 roku. Uczniowie rozliczają się z podręczników z nauczycielem wychowawcą, który z biblioteką rozlicza swoją klasę.

Contribute!
Books!
Shop!