foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach

odbiór świadectw i nagród z zachowaniem reżimu sanitarnego

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W roku 2019/2020 nie odbędzie się tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego. Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, dyrektor szkoły wyznacza terminy odbioru świadectw

 1. 24 czerwca 2020 r. – możliwość odbioru nagród i dyplomów dla oddziałów 0.
 2. 25 czerwca 2020 r. – możliwość odbioru świadectw i nagród dla klas I-III według harmonogramu.
  W tym dniu nie będzie konsultacji, tylko zdalne nauczanie.
 3. 26 czerwca 2020 r. – możliwość odbioru świadectw i nagród dla klas IV-VIII, według harmonogramu.
 4. Po odbiór świadectwa przychodzi uczeń lub rodzic wyłącznie zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19.
 5. Jedynie w przypadku klas kończących etap edukacyjny (klasy: III i VIII) dopuszcza się obecność
  1 rodzica i
  ucznia.
 6. Uczeń/rodzic oraz nauczyciel zobowiązany jest mieć zakryte usta i nos oraz zachować bezpieczną odległość w czasie wejścia, wyjścia oraz na sali.
 7. Każda osoba wchodząca na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.
 8. W przypadku gorączki powyżej 37,5 uczeń/rodzic nie może odebrać świadectwa.
 9. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 10. Uczeń nie zmienia obuwia.
 11. Uczeń /rodzic przechodzi do sali w bezpiecznej odległości.
 12. Uczeń/rodzic przychodzi punktualnie na wyznaczoną godzinę według. Zabrania się wcześniejszego przyjścia i gromadzenia się w skupiskach na terenie szkoły.
 13. Autobusy szkolne:
 • Ranne kursy według planu sprzed epidemii. Dla uczniów dojeżdżających zapewniona jest świetlica.
 • Kurs powrotny po rozdaniu świadectw.
 1. Podział uczniów w danej klasie według ustaleń wychowawcy, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia.
  1. Odbiór świadectw i nagród odbywa się w ciągu około 20-25 minut. Następnie sala/korytarz jest wietrzona i dezynfekowana.
  2. Po odebraniu świadectwa należy (Uczniowie dojeżdżający autobusem wracają do sal wyznaczonych na świetlicę, gdzie czekają na autobus).
  3. Dla uczniów dojeżdżających będzie zapewniony przejazd i opieka świetlicowa. Proszę przekazać do wtorku swoim wychowawcom informację o konieczności zapewnienia dojazdu i opieki świetlicowej dla ucznia.
  4. Istnieje możliwość odbioru świadectwa i nagród od 29 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. w godz. 9.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły.
  5. W związku z koniecznością potwierdzenia odbioru świadectwa ukończenia szkoły, uczniowie klas 8, przychodzą ze swoim długopisem (czarny lub granatowy tusz). Rodzic/uczeń podpisuje odbiór dokumentów.

Prosimy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa – odległości 1,5 m między osobami, należy mieć ze sobą maseczki

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dziękujemy uczniom i rodzicom za trud jaki włożyli podczas pandemii w zdalne nauczanie i życzymy spokojnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji.

Harmonogram odbioru nagród, świadectw i dyplomów

 

24.06.2020 r. Środa

 

9.00 – 9.25 – kl. 0 a –wejście dolne, parter (p.A.Winiarska)

9.30 – 9.55 – kl. 0 b –wejście dolne, parter (p. D.Cichura)

 

25.06.2020 r. Czwartek

8. 00 – 8.25 – kl. I - wejście dolne, parter  (p. K. Śmieszek - Świętalska)

8. 30 – 8.55 - kl. II a - wejście dolne, parter (p. J.Tryniecka)

9.00 – 9.25 – kl. II b - wejście dolne, parter (p. B.Galanty - Kozłowska)

8. 00 - 8.25 – kl. III a wejście górne, sala gimnastyczna

8.30 – 9.00 – kl. III b wejście górne, sala gimnastyczna

256. 06. 2020 r. Piątek  

 

kl. IV (p.E.Bukalska)

sala nr 10, wejście górne

8.00– 8.30 - (pierwsza grupa 8.00-8.15,     druga grupa 8.15-8.30, podziału dokonuje wychowawca)

Kl. V a sala nr 16 sp, wejście dolne (p.M.Matuszna)

8.00– 8.30 - (pierwsza grupa 8.00-8.15,      druga grupa 8.15-8.30, podziału dokonuje wychowawca

Klasa VII a sala 24 sp, wejście górne (p.M.Cisowska)

8.10 – 8.30 – cała klasa

Kl. V b sala nr 19, wejście górne (p.M.Gałązka)

8.30– 9.00 - (pierwsza grupa 8.30-8.45,     druga grupa 8.45-9.00, podziału dokonuje wychowawca)

Kl. VI b sala nr 5, wejście górne (p.D.Deja)

8.40– 9.10 - (pierwsza grupa 8.40-8.55,     druga grupa 8.55-9.10, podziału dokonuje wychowawca)

Kl. VI a sala gimnastyczna, wejście górne (p.K.Jachwan)

8.50– 9.20 - (cała klasa)

Klasa VII b sala 24 sp, wejście górne (p.A.Wójcikiewicz)

8.40 – 9.10 – (cała klasa)

kl. VIII – godz. 10.00 sala gimnastyczna (p.B.Korzeniowska)

Pożegnanie kasy VIII – cała klasa

Contribute!
Books!
Shop!