foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

     Rosną miłośnicy książek!.  Najbardziej ,,rozczytane" klasy - to dzieci najmłodsze:

klasa II a, której wychowawczynią jest pani Bogumiła Stępień oraz klasa III- pani Krystyny Świętalskiej.

Biblioteka szkolna działa  trzeci rok, ma służyć rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W I półroczu tego  roku najwięcej wypożyczeń przypada na klasy I- III. 

Czytanie to wielka przygoda - wiedzą to  ci uczniowie, którzy dużo czytają i pomimo niezbyt bogatego księgozbioru zawsze ,,coś " dla siebie znajdą. 

  Klasy : druga i trzecia, ze swoimi  wychowawczyniami systematycznie przychodziły do bibloteki co tydzień, w ustalony dzień tygodnia. Dzieci wymieniały przeczytane książki oraz miały zajęcia czytelnicze.

   Gratuluję najmłodszym miłosnikom książek, a paniom wychowawczyniom serdecznie dziękuję  za współpracę. 

   Dzieci z klas drugich oraz trzeciej,  ktore szczególnie wyrózniły się  w czytelnictwie za I semestr to: 

 

    Klasa II a:

Julia Kępińska : I miejsce w klasie, II w szkole, 14 przeczytanych książek

Julia BednarczykI II miejsce w klasie

Natasza Sobota

Julia Kośmińska

Andżelika Toll

Julia Pawłowska  

 

Klasa II b:

Emilia Widera : I miejce w klasie

Maja Hendrzak: II miejsce

 

Klasa III:

Zuzanna Kolodziej : Imiejsce w klasie oraz w kategorii klas I-III: 18 przeczytanych książek

Jakub Morawski :   II miejsce w klasie

Hubert Węgrzynowski : III miejsce

 

                                     Nauczyciel bibliotekarz: Joanna Początek

Contribute!
Books!
Shop!