foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

 

 

KALENDARZ  IMPREZ , AKCJI  I  KONKURSÓW

 

 W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

 

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

Lp

NAZWA IMPREZY

 

ORGANIZATOR

TERMIN

1

Uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 2009/2010

 

L. Nogawka

A. Palczak-Skwarek

1.09.2009

2

Sprzatanie swiata

 

B. Korzeniowska

IX

3

Wybór SU

  1. Wójcikiewicz

 

IX

4

Spotkanie z Sybirakami i Kombatantami

M. Fasciszewska

D. Deja

J. Romaniszyn

 

21.09.2009

5

Otrzesiny klas I

 

SU

X

6

Swieto Szkoly

 

wszyscy nauczyciele

17.10.2009

7

Dzien Papieski – apel

 

J. Romaniszyn

J. Strzyz

X

8

Halloween – przedstawienie

w j. angielskim

M. Galazka

X

9

Dzien Drzewa

 

B. Korzeniowska

M. Szerment

X

10

Góra grosza

 

SU

X/XI

11

Dzien Drzewa

 

B. Korzeniowska

M. Szerment

X

12

Uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania niepodleglosci Polski

 

  1. Palczak-Skwarek

J. Chomicz

XI

13

Szkolny Konkurs Ortograficzny

D. Deja

XI

 

14

Szkolny Konkurs Fizyczny

J. Chomicz

XI

 

15

Mikolajki

 

wychowawcy

XII

16

Powiatowy Konkurs

„W swiatecznym nastroju”

+ etap szkolny

  1. Palczak-Skwarek

J. Chomicz

XII

17

Europejskie swieta – tradycje bozonarodzeniowe

M. Galazka

XII

18

Jaselka Bozonarodzeniowe

 

J. Romaniszyn

J. Strzyz

XII

19

Bal karnawalowy

wychowawcy

 

I 2010

20

Walentynki

 

wychowawcy

II

21

Dzien Wiosny w Europie

Prawa czlowieka - apel

 

M. Fasciszewska

III

22

Powiatowy Konkurs „Palma, pisanka, kraszanka” + etap szkolny

  1. Palczak-Skwarek

J. Chomicz

 

III

23

V Interdyscyplinarny Szkolny Konkurs  „Woda zródlem zycia”

J. Poczatek

III

24

Miedzynarodowy Dzien Teatru

 

  1. Deja

III

25

Targi szkól – prezentacje szkól ponadgimnazjalnych

M. Miela

III

26

Apel Wielkanocny

J. Romaniszyn

J. Strzyz

IV

27

„Jan Pawel II i jego pontyfikat” - apel

J. Romaniszyn

J. Strzyz

IV

28

Szkolny Konkurs Biologiczny

 

M. Szerment

IV

29

Dzien Sluzby Zdrowia

 

D.    Deja,

  1. Korzeniowska,

M. Szerment

R. Wierzbicka

 

IV

30

Dzien Ziemi

J. Poczatek

IV

31

Uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Swieta Flagi

 

 

E.Rózycka

 

IV

32

Przedstawienie o UK ( w ramach edukacji europejskiej)

 

M. Galazka

V

33

„Przed wyborem szkoly ponadgimnazjalnej” -  spotkanie ucz. klas II – III z absolwentami naszego gimnazjum

 

 

M. Miela

 

V

34

Szkolny Konkurs Matematyczny

B. Korzeniowska

R. Wierzbicka

V

35

Festyn z okazji Dzien Dziecka

 

wychowawcy

VI

36

Dzien Sportu

nauczyciele

wychowania fizycznego

VI

37

Uroczyste zakonczenie roku szkolnego 2008/2009

 

SU

VI

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!