foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

KALENDARZ  WYCIECZEK PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

 

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Lp

NAZWA IMPREZY

 

ORGANIZATOR

TERMIN

1

Wyjazdy do teatru

 

D. Deja

wg ofert

2

Wyjazd do opery lub operetki, klasa IIab

 

M. Galazka

A. Palczak-Skwarek

po uzgodnieniu

3

Wyjazd do  filharmonii

 

Wyjazd do  muzeum

po uzgodnieniu

4

Wycieczka integracyjna klas III

 

D.Deja

A. Wójcikiewicz

IX (po lekcjach lub w sobote)

5

Wycieczka przedmiotowa

 klas I-III Explore Park

 

  1. Korzeniowska

R. Wierzbicka

 

IX

6

Wroclaw – Osrodek Telewizji

klasy II

 

M. Galazka

A. Palczak-Skwarek

IX (sobota)

7

Wycieczka Iab

 

E.Rózycka

R. Wierzbicka

14 X

8

Muzeum Górnictwa (kl. IIb)

 

J. Poczatek

A. Palczak-Skwarek

 

III

9

Koscioly Pokoju w Swidnicy i Jaworze, klasa IIa

 

M. Galazka

IV

10

Wycieczka klas III na koniec etapu edukacyjnego

 

D.Deja

A. Wójcikiewicz

 

V

11

Czestochowa

klasy II-III

 

J. Romaniszyn

J. Strzyz

T. Wojdala

 

12

Kilkudniowa wycieczka klas II

 

M. Galazka

A. Palczak-Skwarek

 

V/VI

13

Wyjazd do  muzeum lub galerii

 

A. Palczak-Skwarek

I i II sem.

14

Wycieczka integracyjna klas I

 

E.Rózycka

R. Wierzbicka

 

II sem. (sobota)

 

 

Contribute!
Books!
Shop!